Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2019 ora 07.00 – 28.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bistriţa, Bârlad, cursurile superioare ale Someşului şi Mureşului şi Prutul pe sectorul Stânca aval – Ungheni.
Pe râurile din bazinul Târnavelor, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinele superioare ale Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crișul Repede, Bega, Pogăniș, Jiu, Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Mureşului, Carașului și Oltului și pe cursul inferior al Barcăului.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+23)-jud.GL
COTELE DE ATENȚIE: râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Oancea (440+40)-jud. GL.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Goleț la stația hidrometrică Goleț (310+20)-jud. CS
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 48 din 27.08.2019.