Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.05.2019 ora 07.00 – 28.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Argeş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Pe râurile din bazinul superior al Jiului şi pe cursul superior şi cel mijlociu al Prutului, debitele au fost în creştere prin propagare. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bârlad, Bahlui, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+20)-jud.SM;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+81)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+40)-jud.SM, Prut – Fălciu (500+26)-jud.VS, Prut – Oancea (440+38)-jud.GL şi Prut – Şiviţa (360+49)-jud.GL. 
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr 21 din 27.05.2019.