Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.02.2021 ora 07.00 – 28.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnava Mare, Bârzava, Caraș, Nera și cursul inferior al Timișului unde au fost în ușoară scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău, Jijia, bazinele superioare ale Oltului și Ialomiței, debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița și bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței și Jijiei au fost în diminuare și restrângere și au dispărut pe râurile din bazinele superioare ale Oltului și Lotrului.
Curg sloiuri pe râul Jijia la stația hidrometrică  Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Bistra, Cerna, Vedea, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş mijlociu şi inferior, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul mijlociu și inferior al Jijiei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Nivelurile pe  râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.