Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.01.2021 ora 07.00 – 28.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul inferior al Argeşului unde au fost staționare.
Pe cursurile inferioare ale Vedei, Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor, propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în extindere şi intensificare pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței, iar cele existente pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, pe afluenţii Buzăului şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni şi Bistrița (afluent al Siretului) la Dorna Giumalău şi Dorna Arini.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE
râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+30)-jud. SM (sector îndiguit)
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Crasna – Domănești (400+58)-jud. SM, Berveni (490+12)-jud. SM și Crișul Alb – Chișineu Criș (600+14)-jud. AR, (sectoare îndiguite).