Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.01.2019 ora 07.00 – 28.01.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând Neajlovul, cursurile inferioare ale: Crişului Repede, Jiului, Oltului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi Prutului, unde au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bârzava, Moraviţa, în bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Repede, Jiului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi pe cursul inferior al Oltului (sectorul Sebeş Olt – Ac. Drăgăneşti Olt), debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crișul Negru, Crişul Alb, Târnava Mică, Bega, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Suceava, Moldova, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Oltului, pe cursul Siretului, pe unii afluenţi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău) și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția râurilor din vestul și sudul țării, au fost în diminuare, restrângere și eliminare, cu excepția râurilor din Moldova, unde s-au menținut fără modificări importante.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia, bazinele inferioare ale Moldovei și Prutului și bazinul superior al Bistriţei, iar pe celelalte râuri gheaţa la mal.
Curg sloiuri pe Olteţ la s.h. Oteteliş.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Cracău – Slobozia, Prut – Prisăcani și Sitna – Todireni. 
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. 
Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.