Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2020 ora 07.00 – 27.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu şi inferior al Timișului, unde au fost în creștere prin propagare. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Bistriţa şi Trotuș, debitele au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în bazinele superioare ale Someşului Cald, Someșului Mare, Crișului Repede, Mureșului, Olt, Buzăului, Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară extindere si intensificare şi şi-au făcut apariţia şi pe râurile din bazinele Vişeului, Izei, Turului, pe cursul superior al Lăpuşului. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Mureș – Stânceni, Bistriţa – Miţa, Lăpuş – Răzoare, Mureş – Stânceni, Bistriţa (sector Dorna Giumalău – Frumosu), Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior ale Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.