Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb, Barcău, Mureş mijlociu şi inferior, Bega, Timiş, Bârzava, Nera, Jiu superior, Cibin, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Trotuş şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, unde se situează peste mediile multianuale lunare şi sub 30% pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Oltului şi pe unii afluenţi mici din bazinul mijlociu şi inferior al acestuia, în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei şi Prahovei, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi pe afluenţii săi.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.