Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.05.2019 ora 07.00 – 27.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş inferior şi cele din Dobrogea unde au fost în general staționare, precum şi cursul Prutului (sector Drânceni – Oancea) unde au fost în creştere prin propagare. 
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+38)-jud.SM;
– COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+10)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+90)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+53)-jud. SM, Prut – Fălciu (500+21)-jud. VS, Prut – Oancea (440+31)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+44)-jud.GL. 
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90 % din normalele lunare.