Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.03.2019 ora 07.00 – 27.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Bistriţa, Buzău, râurile din bazinul superior şi mijlociu al Moldovei şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere.
Creșteri ușoare de niveluri şi debite datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și precipitaţiilor lichide, moderat cantitativ căzute în interval s-au produs pe râurile din bazinul Trotușului și bazinul superior al Oltului , iar numai prin propagare s-au produs creșteri pe cursurile inferioare ale Someșului și Moldovei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Târnave, Arieș, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Mureșului și Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad, pe afluenții Prutului și izolat în bazinul inferior al Argeșului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.