Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.02.2021 ora 07.00 – 27.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Arieş, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, cursul Siretului, bazinul superior al Oltului, cursurile superioare ale Mureşului şi Prutului şi afluenții acestuia din bazinul superior, unde au fost în creştere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bârzava şi Moravița şi pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița, în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa, Tazlău, Jijia, izolat pe unele râuri din bazinele superioare ale Oltului şi Lotrului şi pe unii afluenți din bazinul superior al Prutului, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Jijia, pe sectorul Dângeni – Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Bistra, Cerna, Vedea, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş mijlociu şi inferior, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul mijlociu și inferior al Jijiei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domăneşti (400+7)-jud.SM şi Berveni (490+8)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.