Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.01.2021 ora 07.00 – 27.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Oltețului, Vedei, Buzăului și Bârladului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului, Bârzavei, Jiului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării, iar pe râurile din Dobrogea creșterile de debite s-au datorat și efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere, diminuare şi eliminare pe râurile din bazinele Someșului Mare, Someșului Mic, iar cele existente pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, pe afluenţii Buzăului şi Trotuşului şi pe cursul superior al Prutului s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni şi Bistrița (afluent al Siretului) la Dorna Giumalău şi Dorna Arini.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistrița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Argeşului şi Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+48)-jud. SM (sector îndiguit).
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+28)-jud.SM,  Tur – Turulung (360+28)-jud.SM, Crasna – Domanești (400+63)-jud. SM şi Crasna –  Berveni (490+28)-jud. SM (sectoare îndiguite).