Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.01.2020 ora 07.00 – 27.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, exceptând cursurile râurilor Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Vedea, Ialomiţa, Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului și Trotușului, cursurile inferioare ale Mureșului şi Argeşului şi râurile din Dobrogea, s-au menținut fără modificări importante.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Râul Doamnei – Bahna Rusului şi Ialomicioara – Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Olteţ, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.