Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2020 ora 07.00 – 26.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu al Timișului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinul hidrografic al Trotușului, debitele au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinele superioare ale Someşului Cald, Someșului Mare, Crișului Repede, Mureșului, Olt, Buzăului, Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară extindere si intensificare. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureș – Stânceni; Bistriţa – Dorna Giumalău, Dorna Arini, Frumosu; Dorna-Dorna Cândrenilor; Neagra-Gura Negrii; Moldova-Fundu Moldovei. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior ale Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.