Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând Crişul Negru şi cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului, Arieşului şi Begăi unde au fost în uşoară scădere şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, în bazinul râului Lotru, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare) și pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei).
Formaţiunile de gheaţă existente pe unele râuri mici din centrul şi nordul Moldovei (Iapa, Tazlău, Vaslueţ, Jijia, Buhai) au fost în uşoară diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.