Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.03.2021 ora 07.00 – 26.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Someşul Cald și Mureş, au fost în ușoară extindere și intensificare iar cele prezente în bazinele Moravița, Moldova şi Bistrița, au fost în uşoară diminuare şi restrângere
Curge năboi pe râul Bistrița staţia hidrometrică Dorna Giumalău.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Bega, Bârzava, Caraș, Vedea, Ialomița, Prut, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului, cursul inferior al Mureșului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Rm. Sărat și Bârlad.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+45)-jud. SM.