Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.02.2020 ora 07.00 – 26.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bârzava, Cerna, Suceava, bazinul superior al Bistriței, cursurile inferioare ale Someșului (sector Ulmeni – Satu Mare), Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, Nerei, cursul superior al Oltului aval s.h. Sf. Gheorghe și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Repede, Moravița, Caraș, bazinele superioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Mureș, Târnave, Bega, Nera, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișului Negru, Arieșului, Timișului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat pe unii afluenţi mici ai Oltului și în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei au fost în diminuare și restrângere, iar cele din bazinul superior al Mureșului au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Arieș, bazinele superioare ale Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Carașului, Nerei, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.