Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.02.2021 ora 07.00 – 25.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe Siret şi pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
 Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe unele râuri din bazinul superior si mijlociu al Oltului, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Siretului, Bârladului şi Prutului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, în bazinul superior al Trotuşului şi pe afluenţii Buzăului, Bârladului şi Prutului, au fost în restrângere şi diminuare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Bega, Bistra, Vedea, Putna, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Jijia), cursul Siretului, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului, unii afluenți mici ai Jiului din bazinul mijlociu și inferior unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:Crasna – Domăneşti (400+64)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+56)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.