Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.01.2020 ora 07.00 – 25.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței, Ialomiţei și Trotușului și cursurile inferioare ale Mureșului și Siretului) s-au menținut fără modificări importante, exceptând râurile din bazinele Crasna, Mureș superior, Olt superior și mijlociu, Argeș superior, unde au fost în extindere și ușoară intensificare, iar pe cele din bazinul Someș, au fost în diminuare.
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
S-a format zăpor (aglomerări de ghețuri) pe pe Ialomicioara la s.h. Fieni și curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Someș – Nepos și sectorul Ulmeni – Aciua, Mureș – Stânceni și Luduș, Gâlda – Benic, Ampoi – Bărăbanț, Timiș – Caransebrș, Gilort – Turburea, Cibin – Sibiu, Cerna – Măciuca, Ialomița-Târgoviște Moldova – Roman, pe râul Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
 Gilort – Turburea, Cibin- Sibiu, Râul Doamnei – Bahna Rusului, Bughea- Bughea de Jos, Ialomița-Târgoviște și Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu, Trotuș – Onești și Trotuș-Vrânceni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârcinov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.