Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.12.2021 ora 07.00 – 24.12.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău,  Mureș (cu excepția Arieșului, unde au fost staționare), cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, cursurile inferioare Someșului (sector Răstoci – Satu Mare), Crișului Repede și Begăi, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Arieș, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, Nerei și pe unii afluenți ai Lăpușului.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiţei și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Caraș și Nera.
Formaţiunile de gheaţă (predominant gheață la maluri, năboi, pod de gheață), prezente pe majoritatea râurilor (exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari) au fost în extindere şi intensificare pe râurile din Maramureș, Crișana și Transilvania, făcându-și apariția și pe unele râuri din bazinele hidrografice Crișul Repede, Crișul Negru, Bega Veche, Caraș și Nera și s-au menținut fără modificări importante pe râurile din sudul și estul țării.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someş – Nepos și Satu Mare, Bistrița – Bistrița, Someșul Mic – Sălățiu, Lăpuș sectorul Răzoare – Lăpușel,  Iad – Leșu Amonte, Mureș – sectorul Toplița – Glodeni și la Alba Iulia, Răstolița – Răstolița,  Arieș – Scărișoara, Geoagiu – Teiuș, Târnava – Mihalț, Olt – Micfașău și Sf. Gheorghe, Râul Doamnei –  Bahna Rusului, Neagra – Gura Negrii, Trotuş –Tg. Ocna, Prut  – Rădăuţi Prut şi pe Bistriţa pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.