Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.12.2020 ora 07.00 – 24.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Siret (exceptând Trotuș, Bârlad și cursul mijlociu și inferior al Sucevei unde au fost staționare), bazinul superior al Mureșului și bazinul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă și năboi) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, s-au menținut fără modificări importante. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Tur, Someșul Mic, Prahova, Buzău, bazinul inferior al Ialomiței, cursurile superioare ale Trotușului și Putnei, la unele stații de pe râul Prut (Ungheni-Prisăcani, Oancea) şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Crasna, Crişuri, Târnava Mică, Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Bistrița, Moldova, Suceava, Jijia, cursul Siretului, cursul Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Trotușului și Putnei. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.