Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2018 ora 07.00 – 24.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Moravița, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele inferioare ale Turului, Someșului Mic, Lăpușului, Barcăului, Crișului Repede, Bârzavei, Carașului, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Arieșului și Timișului, în scădere în bazinul hidrografic Crasna, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, cursurile inferioare ale Vișeului și Izei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crișuri, Arieș, Bega, Nera, Cibin, Neajlov, Sabar, Suceava, Moldova, Trotuș, bazinele superioare ale Someșului, Turului,  Crasnei, Barcăului, Târnavelor, Timișului, Cernei, Jiului, pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Moravița, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Râul Mare).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) au fost în restrângere și diminuare în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Argeș, în bazinul superior și mijlociu al Oltului, în eliminare în bazinele hidrografice Iza, Timiș, Nera și s-au menținut fără modificări importante pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi pe afluenţii săi.  
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 58 din 23.12.2018.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.