Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.07.2018 ora 07.00 – 24.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Putna, Bârlad, cursurile superioare ale: Mureşului, Sucevei, Buzăului, Prutului, cursul mijlociu al Moldovei şi cursurile inferioare ale: Vişeului, Izei, Turului şi Someşului, unde au fost relativ staţionare. 
Pe râurile din bazinele: Someşul Mare, Someşul Mic, Crasna, Bega, Timiş, Bârzava, Vedea, Bistriţa, cursurile mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Prutului, cursul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele cursuri de apă din vestul şi centrul ţării, precum şi pe unele râuri din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE răul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu (400+50)-jud.CT.
–   COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Luncoiu – Brad (200+45)-jud.HD, Orăştie – Grădiştea de Munte (65+7)-jud.HD, Moneasa – Moneasa (80+4)-jud.AR, Brătia – Berevoieşti (250+10)-jud.AG, Casimcea – Cheia (150+15)-jud.CT.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna, pe unii afluenţi ai Oltului superior, pe unii afluenţi ai Jiului inferior şi pe râurile din Dobrogea  și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe unii afluenţi ai Argeşului superior şi pe cursul superior al Jijiei.
În interval au fost emise două ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.49 din 23.07.2018.