Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2021 ora 07.00 – 24.06.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele superioare ale Buzăului și Trotușului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Sucevei, Buzăului și Prutului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Ușoare creșteri de debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinul Someșului Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, bazinul inferior al Ialomiței datorită averselor, izolate, căzute în interval.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râurile din zonele de deal şi munte, mai ales din bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Arieșului, afluenților de dreapta ai Siretului, pe unii afluenți ai Mureșului superior și mijlociu și pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Siretului și Prutului, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial. 
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (350+7)-jud.BV;
– COTELE DE ATENȚIE râul Geoagiu la stațiile hidrometrice Mogoș (150+34)-jud.AB și Teiuș (300+10)-jud.AB.
Se situează peste: 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz (300+14)-jud. CV, Râul Negru – Reci (300+8) – jud.CV, Cӑlmӑțui – Cireşu (300+25) – jud.BR, Racova – Puscaşi (340+9)-jud.VS, Taița –Satu Nou (250+20) – jud. TL și Taița – Hamcearca (250+4)-jud.TL. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 23.06.2021.