Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.02.2021 ora 07.00 – 24.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Mara, Tur, Buzău, Rm. Sărat, Trotuș, Suceava, cursurile superioare și mijlocii ale Someșului Mare și Siretului, cursul mijlociu al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Timișului unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi pe cursul superior și inferior al Mureșului, cursul superior și mijlociu al Timișului debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe unele râuri din bazinul superior si mijlociu al Oltului, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Siretului, Bârladului şi Prutului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, în bazinul superior al Trotuşului şi pe afluenţii Buzăului, Bârladului şi Prutului, au fost în restrângere şi diminuare.
Curge năboi pe râul  Bistriţa la staţia hidrometrică  Dorna Giumalău.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Bega, Bistra, Vedea, Putna, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Jijia), cursul Siretului, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului, unii afluenți mici ai Jiului din bazinul mijlociu și inferior unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+10)-jud. SM, Crasna – Domăneşti (400+96)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+78)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.