Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.01.2019 ora 07.00 – 24.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Cerna, Jiu,  Ialomiţa, bazinul superior al Crişului Negru, bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Alb şi Argeşului şi bazinele inferioare ale Nerei şi Oltului.
Pe Barcău şi cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, debitele au fost în uşoară scădere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Bega, Suceava, Moldova, pe cursul Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursul superior şi inferior al Prutului şi sub 30% din mediile multianuale, pe Moraviţa şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş inferior, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară diminuare  pe râurile din bazinele superioare ale Someșului și Mureșului.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelalte râuri gheața la mal.
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș – Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 1 din 23.01.2019.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.