Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.12.2021 ora 07.00 – 23.12.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiţei și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Caraș și Nera.
Formaţiunile de gheaţă (predominant gheață la maluri, năboi, pod de gheață), prezente pe majoritatea râurilor, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari şi râurile din Banat şi Crişana, au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei, Someş – sector Rodna – Beclean, Sălăuța – Salva, Șieu – Șintereag, Bistrița – Bistrița, Ilișua – Cristeștii Ciceului, Lăpuș sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș – sectorul Toplița – Glodeni, Arieș sectorul Arieșeni – Buru, Iara – Valea Ierii, Ampoi – Bărăbanț, Olt sectorul Sf. Gheorghe – Feldioara, Cibin – Sibiu, Săliște – Săliște, Cerna – Măciuca, Ialomița sectorul Târgoviște – Băleni, Ialomicioara – Fieni, Buzău – Sita Buzăului, Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Trotuș sectorul Tg. Ocna – Vrânceni, Bistrița sectorul Dorna Arini – Straja, Neagra – Gura Negrii și Moldova – Fundu Moldovei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.