Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2020 ora 07.00 – 23.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele Trotuşului şi Buzăului şi cursul inferior al Mureşului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheață (gheaţă la maluri şi năboi) prezente pe râul Someșul Cald la stația hidrometrică Smida, în bazinele superioare ale Oltului, Bistriţei şi Moldovei, s-au menţinut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Olt la Sâncrăieni, Bistriţa la Dorna Giumalău, Dorna Arini, Broşteni, Frumosu, Dorna la Dorna Cândreni şi Neagra la Gura Negrii.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al Trotușului, cursul inferior al Begăi, cursul mijlociu și inferior al Siretului și, izolat, pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Prahovei și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.