Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.10.2018 ora 07.00 – 23.10.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza şi bazinele superioare ale râurilor Someș și Jiu unde au fost în scădere.
Pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor, cursurile mijlocii ale Mureşului şi Jiului şi pe cursul superior al Prutului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursurile superioare ale Barcăului, Crișului Alb, Jiului şi Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan). 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.