Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.08.2018 ora 07.00 – 23.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Suceava, bazinele superioare ale Barcăului, Crișului Repede, Crișului Alb și Trotușului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării și doar prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Someșului și pe cursurile inferioare ale Mureșului și Timișului. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Prut, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, Buzău, pe cursul mijlociu și inferior al Trotușului și pe cursul Siretului, debitele au fost în scădere ușoară.
Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, căzute în interval, s-au produs în bazinele superioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeș și Ialomița.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu (exceptând Motru), Vedea, Ialomiţa, Suceava, Moldova, pe cursurile superioare ale Crișului Alb, Bistriței și Trotuşului, pe cursul Prutului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Siretului, pe cursul inferior al Argeşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinele Tur, Lăpuș și Bârlad și pe afluenții Jijiei. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.