Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.06.2021 ora 07.00 – 23.06.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Prahova, Călmățui, Buzău, bazinele superioare ale Târnavelor, Oltului, Ialomiței, Putnei, Trotușului, Bistriței, Sucevei, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursul mijlociu al Mureșului (sector Alba Iulia-Săvârșin), cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei, Bârladului, Jijiei, Bahluiului și Prutului. 
Pe râurile  din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri,  Arieș, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Mureșului, Begăi și bazinul superior și mijlociu al Timișului debitele au fost relativ staționare.
Datorită precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Teleajen și bazinele superioare ale Oltului, Buzăului, Putnei, Bistriţei, Trotuşului. 
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Slănic – Vârbilău (200+70)-jud.PH, Zeletin – Galbeni (270+12)-jud.VN, Șulța – Șulța (150+2)-jud.BC, Drăgoioasa – Tomnatec (100+20)-jud.SV;
COTELE DE ATENȚIE râul Râul Negru la stația hidrometrică Lemnia (300+40)-jud.CV.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (350+2)-jud.BV;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (210+4)-jud.CV, Călmățui – Cireșu (300+18)-jud.BR, Taița – Satu Nou (250+35)-jud.TL, Racova – Puscaşi (340+10)-jud.VS.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 59 din 22.06.2021.