Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.04.2021 ora 07.00 – 23.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, bazinele inferioare ale Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Bistriţei şi Prutului, unde au fost în creştere uşoară datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi  propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Crișului Negru și Crișului Alb și bazinul superior și inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mică, Bârzava, Caraș, Prahova, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Crișului Repede, Argeșului și Ialomiței, pe cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Trotușului și Bistriței și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad și pe afluenții Prutului.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+70)-jud. SM și la COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Berveni (490)-jud. SM (sectoare indiguite).