Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.02.2021 ora 07.00 – 23.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega şi pe cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat și bazinul Someșului, au fost în restrângere şi diminuare.
Curge năboi pe râul Neagra la stația hidrometrică Gura Negrii.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişuri, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Jijia), cursul Siretului, bazinele inferioare al Oltului şi Argeşului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+26)-jud. SM,  Crasna – Domăneşti (400+96)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+86)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.