Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.12.2019 ora 07.00 – 22.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând bazinul superior al Jiului, unde au fost în creştere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal) existente pe unele râuri din bazinul superior al Oltului au fost în diminuare, restrângere și eliminare şi s-au menţinut fără modificări importante în bazinele superioare ale Mureşului, Moldovei şi Bistriței.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Iza, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Nera, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare) și mai mari (peste 100% din normalele lunare pe Motru şi pe unii afluenți ai Oltului inferior. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.