Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2021 ora 07.00 – 22.11.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, cursul mijlociu și inferior al Someşului (aval s.h. Ulmeni) și cursul inferior al Mureșului (aval s.h. Alba Iulia), unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vaser, Mara, Bega Veche, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Lotru, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior, precum şi pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente pe cursurile superioare ale râurilor Moldova şi Bistrița, s-au menținut fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.