Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Timiș,  Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Motrului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Bârladului, bazinul mijlociu și inferior al Bistriței, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Barcăului, Crișului Negru, Târnavelor, Teleajenului, Prahovei, Ialomiței, Sucevei, Jijiei, bazinul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din Dobrogea și în uşoară scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Argeş mijlociu și inferior, Ialomița, Buzău, Tortuș, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Bahluiul), bazinul superior al Oltului şi Trotuşului și pe cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+48)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (500+10)-jud. VS şi Prut – Oancea (440+94)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ – Goleţ (310+20)-jud.CS, Teleajen – Gura Vitioarei (300+15)-jud.PH, Teleajen – Moara Domnească (450+12)-jud.PH şi Taiţa – Hamcearca (300+20)-jud.CT;
COTA DE ATENŢIE râul Lotru la staţia hidrometrică Valea lui Stan (165+3)-jud.VL. 
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 7 ATENŢIONĂRI HDIROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 21.06.2019.