Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.02.2021 ora 07.00 – 22.02.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și cursul Mureșului, unde au fost în scădere. Pe cursul mijlociu și inferior al Prutului debitele au fost în creștere ca urmare a propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat și bazinul Someșului, s-au menținut fără modificări importante, exceptând cele din bazinul Bârladului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul superior al Argeșului unde au fost în diminuare şi restrângere.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Moldova –  Gura Humorului,  Bistriţa – Dorna Arini şi Broşteni, Dorna –  Dorna Candreni şi Neagra –  Gura Negrii.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Vedea, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Moldova, Suceava, Sitna, Prut, bazinele inferioare al Oltului, Argeşului și cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+10)-jud.SM;
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+35)-jud. SM,  Crasna – Berveni (490+88)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.