Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.02.2020 ora 07.00 – 22.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Arieș, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Nera, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna unde au fost în ușoară scădere, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursul inferior al Siretului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării. 
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi), prezente pe unele râuri mici din bazinele superioare ale râurilor Someş, Moldova, Bistriţa și, izolat, în bazinele superioare ale Mureșului, Arieșului și Lotrului, s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râul Bistrița la stația hidrometrică Dorna Arini.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.