Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.01.2019 ora 07.00 – 22.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu al Timișului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursurile inferioare ale Izei, Crișului Negru, Arieșului și Târnavelor unde au fost în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide căzute în interval, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, bazinul superior și mijlociu al Crișului Negru, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi sub 30% din mediile multianuale pe Moravița şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară intensificare pe râurile din bazinele superioare ale Someșului și Mureșului.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râul Mureş  sectorul Gălăoaia – Glodeni . 
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș la s.h. Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 6 m pe 50% din lungime.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.