Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Bârzava, bazinele superioare ale Barcăului și Crișului Repede, unde au fost în ușoară  creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Topliţa, Comlod, Feernic, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi), existente în bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Crasna, Crișul Repede, Mureș, pe râurile din Banat și izolat în bazinul Barcău au fost în diminuare și ușoară restrângere, iar pe cele din bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi afluenţii săi și izolat în bazinul superior al Jiului și pe unele râuri din Dobrogea s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mara – Vadu Izei, Olt – Sf. Gheorghe Ialomița – Moroeni și Băleni, Ialomicioara – Fieni, Siret – N.Bălcescu, Moldova – Roman, Ozana – Leghin și Bistrița – Frumosu.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Oroftiana şi Rădauți-Prut, Başeu – Ștefăneşti. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.