Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.08.2020 ora 07.00 – 21.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Buzău, Putna, Rm.Sărat, Olt mijlociu, cursurile superioare ale Mureşului şi Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Trotuş, Moldova, afluenţii Ialomiţei din bazinul superior, cursul Siretului  şi unele râuri din Dobrogea (Casimcea, Hamangia, Valea Neagră) unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor  căzute în interval şi propagării, iar pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Vedea,  Argeş inferior, Bârlad, Jijia şi pe majoritatea râurilor din Dobrogea debitele au fost staţionare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş, Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cibin, Jiu inferior, afluenții Jiului din bazinul superior, şi pe Olt pe sectorul Micfalău – Sf. Gheorghe și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat, Jijia şi pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Argeșului 
Se situează peste:
– COTELE DE ATENȚIE:
râul Bârzava la stația hidrometrică Partoș (50+90) – jud. TM  şi râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+40) – jud. TM.
În interval au fost emise o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.49 din 20.08.2020.