Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2020 ora 07.00 – 21.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Arieș, Bega, Moravița, Caraș, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinele superioare ale Ialomiței și Prahovei, cursul mijlociu și inferior al Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei și Jijiei, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare pe majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Putna, Rm. Sărat, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului, bazinul inferior al Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Buzăului,  pe cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (10-30% din normalele lunare) se ȋnregistrează pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Galda la s.h. Benic (100+10) – jud. AB, Gioagiu – Valea Mânăstirii (200+15) – jud. AB și Olt – Micfalău (210+4) jud. CV. 
Râul Prut pe sectorul aval Oancea, se situează peste COTELE DE APĂRARE, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
–  peste COTA DE INUNDAȚIE la s.h. Şiviţa (435+13)- jud. GL.
–  peste COTA DE ATENȚIE: Prut – Oancea (440+88)-jud.GL
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 20.07.2020.