Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2021 ora 07.00 – 21.05.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost, în general, în creștere, datorită precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someș, bazinul superior al Mureșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Târnavei Mici și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului și Prutului și cursul Siretului, debitele au fost relativ staționare. 
 Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş, Gilort, Prahova, bazinele superioare ale Jiului, Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, cursul superior al Bistriței, pe unii afluenți ai Argeșului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat, Bârlad, Tazlău și pe afluenții Prutului.
În interval s-au situat peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Sighișoara – Brazii (200+15)-jud. AR și Crişul Alb – Gurahonț (200+35)-jud.AR;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+14)-jud. SM, Beliu – Beliu (300+4)-jud. AR, Crişul Alb – Vața de Jos (350+36)-jud.HD, Rusca – Voislova (150+2)-jud. CS, Lonea – Luna de Jos (270+9)-jud. CJ, Târnava Mică – Târnăveni (250+22)-jud.MS.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+49)-jud. SM; 
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+26)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+90)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+35)-jud.SM, Crișul Repede – Vadu Crișului (175+6)-jud.BH, Crișul Negru – Tinca (350+38)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+95)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+198)-jud. AR, Crişul Alb – Ineu (500+50)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600)-jud. AR,  Sașa – Poieni (50+2)-jud. TM.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 20.05.2021.