Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2021 ora 07.00 – 21.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Neajlovului şi cursul mijlociuu şi inferior al Prutului unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova şi Bistrița, s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la statiile hidrometrice: Bistrița – sector Dorna Giumalău – Dorna Arini, Dorna – Dorna Candreni, Neagra – Gura Negrii
Debitele se situează la valori în jurul şi peste mediile lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieș, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, afluenții Bistriței, cursurile superioare ale Moldovei şi Tazlăului și cursul inferior al Jijiei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste: 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoș (50+112)-jud.TM Crasna – Domănești (400+94)-jud.SM,  Crasna – Berveni (490+65)-jud.SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+46)-jud.TM. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 20.03.2021.