Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.02.2021 ora 07.00 – 21.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomița, Siret şi Prut unde au fost relativ staționare.
Pe râurile din bazinul Crişului Negru şi, izolat,  pe unele râuri din bazinul superior şi mijlociu al Oltului debitele au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat bazinele Someșului şi Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Pe cursul Prutului s-au înregistrat variaţii de niveluri şi debite, datorită  evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi a debitelor deversate din acumularea Stânca Costeşti.
Curge năboi pe râul Prut la staţia hidrometrică Rădăuţi Prut.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Olt, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Sitna, Tazlău, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bahlui, Bârlad, Jijia şi cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+74) -jud.SM și Berveni (490+12) -jud.SM, ambele pe sectoare îndiguite.