Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.02.2020 ora 07.00 – 21.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Putna, bazinul superior al Lăpușului, bazinul superior și mijlociu al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării și râul Crișul Repede și cursul mijlociu și inferior al Crișului Negru, unde au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri și debite, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă, s-au mai înregistrat în bazinele superioare ale râurilor Târnava Mică, Mureș, Bega, Timiș, Olt și Moldova. 
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi), prezente pe unele râuri mici din bazinele superioare ale râurilor Someş, Moldova, Bistriţa și, izolat, în bazinele superioare ale Mureșului, Arieșului și Lotrului, au fost in diminuare și restrângere.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râul Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.