Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.01.2021 ora 07.00 – 21.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, cursul Someșului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. Pe cursul superior al Prutului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) s-au menținut fără modificări importante pe râurile din Moldova și în diminuare și restrângere pe celelalte râuri.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Nepos, Someș – Ulmeni, Someș – Aciua, Sălăuța – Salva, Lăpuș – Răzoare,  Mureș pe sectorul Stânceni – Gălăoaia, Răstolița – Răstolița, Arieș – Turda, Ialomița – Târgoviște, Ialomicioara – Fieni, Bistrița – Dorna Giumalău, Bistrița – Frumosu, Trotuș – Lunca de Sus, Trotuș – Vrânceni și Uz – Cremenea.
Curg sloiuri de gheață pe râul Buzău la stația hidrometrică Racoviță.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Timiş, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), cursul Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele  lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.