Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.12.2022 ora 07.00 – 20.12.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile inferioare ale Crișului Alb şi Ialomiței unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Siret (exceptând cursul superior al Sucevei și bazinul superior și mijlociu al Bistriței), Prut (exceptând cursul superior), bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
– COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+52) – jud.SM;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+28)-jud.MM și Turulung (360+45)-jud.MM, Crasna – Domănești (400+59)-jud.SM și Berveni (490+44)-jud.SM și Crişul Alb – Chișineu Criș (600+21)-jud.AR.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind (600+10)-jud.AR și Crișul Alb – Ineu (500+6)-jud.AR.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri şi năboi) au fost în uşoară extindere și intensificare, fiind prezente în bazinele Someșului Mare, Arieșului, Siretului, Prutului, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe cursul superior al Crișului Repede.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe Mureș sectorul Toplița – Stânceni și afluentul său Toplița, Mădăraș – Mădăraș, Bistrița sectorul Cârlibaba – Frumosu, Dorna – Dorna Arini și Neagra – Gura Negrii.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 83 din 19.12.2022.