Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.12.2019 ora 07.00 – 20.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal) existente în bazinele superioare ale Mureşului, Moldovei şi Bistriței au fost în diminuare și restrângere. Formațiunile existente în bazinul superior al Oltului (gheață la mal și năboi) au fost în ușoară extindere și intensificare și au apărut altele noi în bazinul mijlociu al Oltului.
Curge năboi pe Mădăraș la staţia hidrometrică Mădăraș.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Nera, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare) și mai mari (peste 100% din normalele lunare pe Motru şi pe unii afluenți ai Oltului inferior. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.