Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2021 ora 07.00 – 20.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bega Veche şi Moravița, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, pe cursurile mijlocii ale Crasnei, Crişului Negru, Crişului Alb şi cursurile inferioare ale Mureşului, Begăi, Bârzavei, Teleormanului şi Buzăului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova şi Bistrița, s-au menţinut fără modificări importante.
Debitele se situează la valori în jurul şi peste mediile lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crişul Repede, Crişul Negru, Arieș, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, afluenții Bistriței, cursurile superioare ale Moldovei şi Tazlăului și cursul inferior al Jijiei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste: 
COTA DE INUNDAȚIE râul Bârzava la stația hidrometriceă Partoș (200+12)-jud.TM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+84)-jud.SM,  Crasna – Berveni (490+58)-jud.SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+30)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+42)-jud.TM și Călmăţui – Cireşu (300+20)-jud.BR. 
În interval s-au situat peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna -Domănești (500+3)-jud.SM și Bârzava – Gătaia (375+15)-jud.TM.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 19.03.2021.