Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2018 ora 07.00 – 20.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile Bega, Bârzava, Moravița, cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Crișul Negru, Târnave, Jiu, Vedea, Ialomița și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Alb și Timișului și cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Se situează peste: 
–  COTA DE PERICOL râul Crasna – Domăneşti (550+35)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+23)-jud.SM, Crasna –  Berveni (590+70)-SM, toate pe sectoare îndiguite;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Barcău – Balc (400+12)-jud.BH, Marghita (250+42)-jud.BH și Sălard (510+50)-jud.BH, Chizdia – Ghizela (250+8)-jud.TM, Olt – Micfalău (210+6)-jud.CV și Hoghiz (300+38)- jud.BV, Urlui – Furculești (150+19)- jud.TR.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Târnava Mică – Târnăveni (250+23)-jud.MS, Jiu – Răcari (330+18)-jud.DJ.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, curgeri de năboi) prezente în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa, Tazlău, Putna, Bârlad şi Prut au fost în extindere şi intensifcare și în bazinul superior al Oltului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Brodina – Brodina, Moldova – Fundu Moldovei şi Prisaca-Dornei, Bistriţa – Dorna Giumalău și Dorna Arini, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii şi Prut-Oroftiana. 
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând  afluenţii Bârladului, care se situează la valori cuprinse între 30% şi 60% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 19.03.2018.